Zugang barrierefrei

Öffnungszeiten Museum

Sonntag - Mittwoch
und Freitag                   10 - 18 Uhr

Donnerstag ist das MUSEUM nur für
angemeldete
Gruppen und Schulklassen geöffnet.

 

Öffnungszeiten Lesecafé und Museumsshop

Sonntag - Freitag        10 – 18 Uhr
Samstags ist das Haus geschlossen.

 

Anfahrt und Adresse         

Veranstaltungen

Kontakt

Návštěvníci Informace

Erich Kästner Museum Dresden

Mobilní interaktivní mikromuzeum®

 

Od té doby, co bylo muzeum otevřeno ke 101. narozeninám Ericha Kästnera (23.února 2000), sídlí muzeum ve vile Augustin. Muzeum nám představuje světoznámého autora dětských knížek, užitkové poezie a novináře jako exemplárního autora 20. století. Muzeum nezprostředkovává hotový obraz Ericha Kästnera, ale nabízí různé výňatky z jeho života a díla, což koresponduje se stavební strukturou bezestěnné muzeální architekrury.

 

Erich Kästner patří k těm nešťastným spisovatelům moderny. Skrýval se- v životě a díle- za stále novými návrhy „druhého já“; v „masce“ ale mizí „tvář“. Jeho život končí rezignací, poslední léta jsou poznamenána krizí tvorby. Tato situace není náhodná, nýbrž vychází ze změny ústředního místa a ztráty politicko-společenské reprezentativní úlohy literatury. Erich Kästner tyto procesy změn nejen pozoroval, ale také aktivně dotvářel a  musel je exemplárně vytrpět.

 

Novodobý muzeální koncept k tomu nabízí při nízkých finančních nákladech maximum informací, které si může návštěvník každého věku hravě osvojit a poznat tak celý Kästnerův svět. Nabízena je zde metoda zprostředkování informací, která se zakládá na vlastním aktivním objevování informací, novém pojetí vystavených předmětů a využívá vlastních znalostí. Úžas, zábava, porozumění, autonomie a čas, to vše chce muzeum svým hostům darovat.

„V tomto muzeu začíná výstava každý den – a to proto, že dva návštěvníci nenavštěvují stejné muzeum. Muzeum vzniká při každé návštěvě. Navštěvník jej utváří. Aby jej mohl platně konstruovat, pomáhají mu v tom tvůrci muzea, kteří vše pečlivě vybrali, spracovali a připravili. Ale bránu k poznání  (zásuvky k životu Ericha Kästnera) musí pozorovatel otevřít sám. Co nalezne a jak to nalezne, to závisí na něm. Ale to, že něco nalezne, co jej provokuje, o to se postarali tvůrci muzea.“

(Prof. D. Volker Ladenthin, Pedagogický institut Bonn)

Jádro muzea, které je opatřeno multimediální technikou (PC s internetem, TV, video, CD, MC), zprostředkovává  pohled na osobnost Ericha Kästnera a jeho vrcholná díla. Virtuální databáze je nepřetržitě rozšiřována. Ve 12-ti ze 13-ti sloupů se v zásuvkách nachází exponáty k následujícím tématickým okruhům:

o    „Erich Kästner, Němec v Sasku: biografie a vlast“ (zelená)

Zde jsou představeny exponáty od literárních začátků v Lipsku a Drážďanech až po autobiografické reflexe. Součástí tohoto tématického okruhu je jeho přijetí v Sasku a DDR.

o    „ ...muž mezi dvěma židlemi. Kästner – samotář  proti vůli“ (červená)

Zpřístupněn je zde Erich Kästner jako moralista a kritik společnosti. Kam patří? V životě a díle zastáncem občanských hodnot, nechce být samotář. Ale ti „ostatní“, ať už jsou to jiní lidé či společnost, většinou zastávají roli protivníka. To postihuje cenzuru 3. Říše, utlačování jeho děl stejně jako jeho vztahy s ženami.

o    „ Musíte být zase jako děti... Kästnerova utopie“ (žlutá)

Třetí stěžejní bod: Děti. Děti jsou v dílech Ericha Kästnera vždy pozitivní. A ospravedlňují jeho roli moralisty, samotáře. Zde se jedná o dětskou literaturu, film a divadlo.

o    „ Kästner a media“ (modrá)

Tento okruh je věnován autorovy v médiích. Konstruuje Kästnerovu modernitu a umění v použití tisku, radia ale také klasických vizuálních mediích, především filmu, divadla a kabaretu.

  

13. pohyblivý sloup obsahuje vedle multimediálního vybavení také originály (dopisy a tužku), které nám zprostředkovávají autentický obraz Ericha Kästnera.

 

Architektonický koncept 

Které úkoly, které cíle, který potenciál k znovuobnovení má muzeum jako instituce  vzhledem k rozhodujícím změnám v novém století? Jak může obstát v budoucnosti vůči globalizaci, nedostatku financím, otázce po kulturní  identifikaci, stoupajícím nárokům na mimoškolní vzdělání a nejnovějším psychologickým poznatkům? Tyto otázky si vědomě kladl zaladatel  Erich Kästnerova muzea, Ruairí O´Brien a vytvořil světově ojedinělý muzeální typ. Mobilní interaktivní mikromuzeumÒ vytváří předěl mezi architekturou, uměním, sochařstvím,  užitkovými předměty a vědeckými pracovními nástroji. Nejen kurátor, ale především architekt muzea musí být dnes „vědecký umělec“, který stavebně  odpovídá na ergonomické, estetické a didaktické možnosti výstavy. Muzeální architektura, která je inteligentní, schopná růstu, je schopná propojit zdánlivé protiklady naší doby- rychlost/ pomalost; virtuální/ reálný svět; plnost/ neúplnost; masa/ redukčně orientovaná technologie; tradice/ schopnost budoucnosti, kulturní dědictví/ konzumentní společnost, globalita/ lokální identita.

Díky finančně nenáročné mikroarchitektonické implantaci je oživena a veřejnosti zpřístupněna  nejen stará autentická stavba, ale také  důležitý městský areál ve středu Neustadtu. Tato živá památkovou péčí chráněná památka splňuje nárok: historické zachovávat  a přenáší do součastnosti a budoucnosti, přičemž odkrývá stávající stavbu v souladu s novou (aktuální obsah a funkce). Struktura muzea je novodobý dům v domě, který našel své místo v domě starého světa, ve vile Augustin a zároveň ve virtuálním globálním domě. 

Každý návštěvník je pozván k tomu, aby jednotlivé stavební kameny(pohyblivé sloupy) podle chuti a individuálního tempa poznal, „podíval se za ně“ a se do jednotlivých objektu ponořil. Každý stavební kámen je samostatný objekt, který společně s ostatními elementy tvoří jeden celek (13+1=15). 

Na počítači se návštěvníkovi nabízí ve virtuálním světě, který stále roste a je jedinečnou databankou k životu a dílu Ericha Kästnera, možnost komunikovat s celým společenstvým Ericha Kästnera. Skrze pomalý otevírací proces je vyvážena rychlost dnešní techniky. Celkově úsporná sbírka je založena na principu  stavebních kamenů  a je vytvořena a doplněna ve více etapách –dle dostávajících se fin. prostředků a obsahu. Je to muzeum, které se samo obnovuje a může reagovat na potřeby návštěvníků.

Erich Kästner muzeum

Literární dům Vila Augustin

Antonstraße 1

01097 Drážďany

 

Tel  +49 (351) 8045086

Fax +49 (351) 8045066

www.literaturhaus-dresden.de                                                                    

 

Otevírací doba:

Neděle - pátek  10 – 18 hodin

čtvrtek jen pro objednané skupiny

 

Loading...